Adresa: Mala Remeta

Telefon: +381 (0)22 468 846

Email: spcsrem@ptt.rs

Web: http://www.eparhija-sremska.rs

MANASTIR MALA REMETA sa crkvom posvećenoj Pokrovu Bogorodice izgradio je, prema predanju, kralj Dragutin koji ga je darovao manastiru Rači.

Prve pouzdane podatke o manastiru pružaju turski izvori iz 16. veka. Krajem 17. veka manastir su obnovilil izbegli kaluđeri iz manastira Rače. Nije poznato kako je izgledala prvobitna crkva, na čijem je mestu 1739. godine izgrađena današnja.

Prestone ikone na ikonostasu slikao je 1759. godine Janko Halkozović, a zidine Kosta Venćelović 1910. godine.