Adresa: Fruškogorska bb, Divoš

Telefon: +381 (0)22 661 300

Manastir se nalazi na jugozapadnom delu Fruške gore, severno od naselja Divoš . Manastirska crkva posvećena je Sv. Savi i Sv. Simeonu . Prema predanju, manastir je osnovao despot Stefan Štiljanović 1520.godine. Prvi sigurni podaci potiču iz turskih zapisa iz 1566-1569. godine. Stara manastirska crkva sa dva kubeta zamenjena je novom građevinom 1816. godine Nova crkva je dograđena uz zvonik, sagrađen 1803. godine. Trostrani manastirski konaci obličeni su 1810. godine. Ikonostas za staru crkvu slikao je Janko Halkozović 1722.godine,  a ikonostas za novu crkvu Pavle Simić, između 1847-1858.godine. Barokna kapela, na manastirskom groblju, sagrađena je 1788.godine. Manastir je razoren u Drugom svetskom ratu.