Tip: 0

Adresa: Branka Radičevića bb, Grgeteg

Telefon: +381 (0)22 24 64 199

Email: spcsrem@ptt.rs

Web: http://www.eparhija-sremska.rs

MANASTIR GRGETEG sa crkvom sv. Nikole osnovao je, prema tradiciji, 1470. godine Zmaj Ognjen Vuk. Prvi sigurni podaci datiraju iz 1545.-1546 .godine.

Manastir je bio mapušten pre Velike Seobe, a obnovio ga je 1708. godine mitropolit Isaija Đaković. Oko 1770.godine sagrađena je sadašnja barokna crkva, koja je obnovljena, prema projektu arh. Hermana Bolea, krajem 19. i početkom 20. veka. Tada su obnovljeni i konaci koji sa četiri strane opasuju crkvu.

Stari zidani ikonostas, rad Jakova Orfelina iz 1772.-1774. godine porušen je prilikom obnove manastira. Ikone na sadašnjem ikonostasu oslikao je 1901.-1902. godine Uroš Predić.

Pored manastira, uz potok, otkriven je profil geoloških slojeva kroz gornji tercijer i čitav kvartar. On je pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode, jer je to jedno od retkih mesta u Panonskoj niziji, gde je taloženje vršeno u kontinuitetu.