Adresa: Manastirska 12, Bođani, Turistička organizacija opštine Bač, Trg Zorana Đinđića 4, Bač 21 420 Bač

Telefon: +381 (0) 21 60 72 222; +381 (0)64 851 19 26; +381 (0)64 800 29 04

Email: turizambac@gmail.com

Web: http://www.turizambac.rs/

Manastir Bođani je udaljen 15 km zapadno od Bača, u pravcu Dunava. Kompleks čine crkva, konaci i prateći ekonomski objekti. Nekoliko puta je razaran i obnavljan, a u doba Rakocijeve bune je bio spaljen do temelja.

Prvi manastir izgradio je Bogdan, trgovac iz Dalmacije, kome se, vraćajući se iz Budima radi trgovine, poremetio vid. On je na mestu današnjeg manastira naišao na redak izvor, umivao se i iscelio. Tom se prilikom zavetovao Bogorodici da će joj iz zahvalnosti podići crkvu. Dobivši dozvolu, Bogdan je podigao crkvu 1478. godine.Tako je nastao manastir Bođani, posvećen Vavedenju Presvete Bogorodice.

Prvi put je razoren 1565. godine pod najezdom Turaka. Druga crkva podignuta je 1578. godine, ovog puta drvena, međutim i ova crkva je razrušena. Treća crkva je podignuta 1678. godine. Za vreme Rakocijeve bune, i ova crkva je bila zapaljena. Nova crkva je podignuta 1722. godine sa manstirskim konacima. Sadašnju crkvu je tokom 17. veka podigao bogati Mihajlo Temišvarlija iz Segedina, kao četvrto crkveno zdanje na istom mestu posvećeno Vavedenju Presvete Bogorodice.

Veliki konak i crkva u Bođanima sagrađeni su u baroknom stilu, a živopis je slikao poznati zoograf toga doba Hristofor Žefarović. U konaku se nekada nalazio i bogat, stručno uređen muzej posvećen upravo ovom umetniku, sa mnogim starinskim gravurama, uljanim slikama, crkvenim posudama, štamparskom presom i drugim raritetima, koji treba obnoviti. Ovde se čuvaju i brojni predmeti doneti iz manastira Manasije, a ponos manastira je čudotvorna ikona Bogorodica Bođanska (jedna od šest pravoslavnih kanonizovanih ikona u svetu) koja ima čudotvorne isceliteljske moći, a naročito pomaže roditeljima bez dece. U posedu manastira je i nekoliko hektara zemlje pod šumom i voćnjacima i dvorište sa dosta cveća i drveća. U okviru konaka nalazi se mala kapela sa izvorom na kome se po predanju ktitor ovog manastira Bogdan koji je imao bolesne oči, umio i ozdravio.

U okviru manastira i njegovih konaka nalazi se muzej sa bogatim slikarskim delima, ikonama, freskama, starinskim gravurama, rukopisima i bogoslužbenim posudama. Veliku umetničku vrednost ima rezbareni ikonostas koji je naslikan uzmeđu 1745. i 1748. godine.

Satnica poseta za turiste: od 08.00 časova do kraja večernje liturgije, oko 18.00 časova.