Ograđeno lovište, ukupne površine 544,09 ha.

Divlja svinja je glavna gajena lovna vrsta, a srneća divljač se javlja kao sporedna.

Lov na divlje svinje se organizuje pogonom, „pirchom“ i sa visoke čeke.

Tekst preuzet sa sajta www.vojvodinasume.rs