Adresa: Distrička bb, Kikinda (LU ''Kikinda''), kućni broj 60

Telefon: +381 (0)230 403 050, +381 (0)63 513 315

Email: lovackidom@mts.rs

Web: http://lovackikinda.co.rs/

Facebook: https://www.facebook.com/LovackoUdruzenjeKikinda

Lovačko udruženje "Kikinda" iz Kikinde, gazduje lovištem "Varoški rit" ukupne površine 30.529 ha, od čega lovne površine obuhvataju 25.000 ha. Lovište je ravničarskog tipa.

Lovište se nalazi 250 km jugo-istočno od Budimpešte, 85 km jugo-istočno od Subotice , 90 km severo-istočno od Novog Sada, 784 km severno od Soluna, 135 km severno od Beograda  i 72 km zapadno od Temišvara. Svi putevi ka, i u samom lovištu su novi i kvalitetni.

Šume i šumsko zemljište zauzimaju nešto manje od 2% lovišta pa se unazad više godina radi na stalnom pošumljavanju svih dostupnih lokaliteta. Kroz kikindsko lovište prolazi i 600 km kanala mreže DTD.

Stalno gajene vrste divljači u lovištu "Varoški rit" su srna, zec, fazan i poljska jarebica. Takođe su prisutni lisica, kuna ...

Lovište je bogato, narocito fazanima, najviše zahvaljujući Lovačkom društvu "Kikinda" koje na "Mlaki" u blizini grada, na površini od dva hektara, ima dobro opremljenu fazaneriju.

Osim, navedenih, tu su i tzv. životinje u prolazu: divlje svinje, divlje patke, divlje guske, kao i prepelice, grlice i golubovi grivnaši.

Lovišta kao ovo, zbog sastava terena i vegetacije, idealna su staništa za prepelice i grlice kojih ovde ima u velikom broju.

U lovištu su u funkciji sledeći lovni objekti 3 stabilne čeke, 30 hranilišta za srne, 10 solišta, 20 pojilišta, 62 hranilišta za sitnu divljač i 4 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 0,3 ha. 

Tekst preuzet sa www.lovackikinda.co.rs