U šumi, u neposrednoj blizini granice sa Mađarskom, nalazi se Lovačka kuća i centar lovišta Hrastovača.  Ovde možete uživati u lovu, foto-safariju, ranim jutarnjim vožnjama ili doručku u šumi. Tu se nudi smeštaj ali i specijaliteti od divljači (za najavljene posete).