Tip: null

Adresa: Svetog Nikole 39, Žabalj

Telefon: +381 (0) 21 830 966

Lovačko udruženje „Stara Tisa" sačinjeno je od četiri lovačka društva iz Žablja, Đurđeva, Gospođinaca i Čuruga. Svako lovačko društvo vodi brigu o svom reviru, čije se granice poklapaju sa granicama katastarskih opština.
U lovištu „Stara Tisa" su u funkciji sledeći lovni objekti čeke, hranilišta za krupnu divljač, solišta, pojilišta, hranilišta za sitnu divljač i prihvatilišta za fazančiće. Stalno gajene vrste divljači su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.
Ponuda za lovni turizam: srna, fazan, prepelica, grlica i divlja patka.
Ovo lovište se takođe naslanja na reku Tisu, ali na zapadnu stranu obale. Plodne oranice i šume uz reku su idelani stanišni uslovi za srneću divljač, a lov u takvom prirodnom okruženju predstavlja posebno zadovoljstvo i izazov. Brojnost prepelica i grlica i na ovim terenima je velika, tako da Vam se pruža prilika za veoma aktivan lov sa dobrim psima. Dobrim strelicima se pruža prilika za bogat ulov. Fazana možete loviti od oktobra, brojnost ove vrste je takođe velika.