Adresa: Žrtava fašizma bb, Sremska Mitrovica (LU Sremska Mitrovica)

Telefon: +381 (0)22 626 172

Lovačko udruženje “Sremska Mitrovica”, sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, gazduje lovištem “Srem-Mačva” ukupne površine 68.866 ha, od čega lovne površine obuhvataju 58.602 ha.

Udruženje ima 796 članova.

Stalno gajene vrste divljači u lovištu “Srem-Mačva” su srna, zec, fazan i poljska jarebica.

Lovište ima sledeće lovne objekte: 80 stabilnih čeka, 70 čeka na drvetu, 50 hranilišta za srne, 50 solišta, 300 hranilišta za fazane i poljske jarebice, 100 pojilišta i 14 prihvatilišta za fazančiće.

Lovačko udruženje “Sremska Mitrovica” ima 12 lovačkih domova.