Adresa: Braće Hadžića bb, Sivac

Email: lovci@sivac.net

Web: http://www.sivac.net/lovci.htm

Lovište "Sivac-sever", površine 11.274,84 Ha i lovište "Sivac-jug", površine 3.873,36 Ha, kojima upravlja lovačko društvo Fazan.