Adresa: Braće Vidaković 1, Pećinci

Lovačko udruženje Obedska bara, sa sedištem u Pećincima, gazduje lovištem Obedska bara, koje ima površinu od 38.737 hektara, od čega lovne povšine obuhvataju 35.976 hektara, a zauzima deo teritorije opštine Pećinci, okrug Sremski. Granice lovišta Obedska bara se poklapaju sa granicama teritorije opštine Pećinci, osim u jugozapadnom delu gde ide granicom lovišta Posavsko lovište – Kupinik i granicom Poligona vojske Srbije Nikinci. Stalno gajene vrste divljači u lovištu su srna, divlja svinja, zec, fazan i poljska jarebica.

                                                                                                                                                                                                                                Tekst je preuzet sa: http://lubara.info