Adresa: Cara Dušana 6, Novi Slankamen

Telefon: +381 (0)22 591 447

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 5.954 ha, od čega je 80% ravničarski teren.

Šta loviti: Najbolje se lovi, po kalendaru, zec, fazani jarebica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Novi Slankamen pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse i terenska vozila.