Adresa: Maršala Tita 70, Mali Iđoš

Telefon: +381 (0)24 738 098

Teritorija Opštine Mali Iđoš, ukupne površine 18.119 ha, od kojih lovne površine obuhvataju 17.100 ha. Ponuda lovne divljači: srneća divljač, zec, fazan, poljska jarebica, prepelica i druge ptice iz letnjeg lova.

Mogućnost smeštaja turista: u lovačkim domovima u Malom Iđošu i Feketiću. Lovištem gazduje lovačko udruženje "Krivaja".