Adresa: Cara Dušana 2, Krčedin

Telefon: +381 (0)22 500 403

Opis terena: Lovište zauzima površinu od 5700 ha. Veći deo čini priobalje Dunava, ade, ravničarski deo i manje brdoviti teren.

Šta loviti: U lovnoj sezoni, u delu rita najbolje se lovi divlja patka, a u ostalom delu lovišta zec, fazan i jarebica.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" Krčedin pruža usluge organizacije lova, vodiča u lovu, a po potrebi može da obezbedi lovačke pse, čamac i terenska vozila.