Adresa: Sonje Marinković 19, Novi Bečej

Telefon: +381 (0)23 771 076

Lovište "Jaruge" u Novom Bečeju zajedno sa Specijalnim rezervatom prirode "Slano Kopovo" predstavlja markantnu prirodnu celinu. Dok lovište obezbeđuje kvalitetne uslove za lov divljači, Slano Kopovo je prirodni objekat gde je jedino moguć lov fotoaparatom, budući da je preko 200 vrsta ptica koje ovde borave zakonom zaštićeno.
Lovištem, kao i rezervatom, upravlja Lovačko društvo "Novi Bečej", a smeštaj turista je obezbeđen u hotelu "Tiski cvet" u Novom Bečeju, lovačkoj kući na Bisernom ostrvu i u lovačkom domu u Novom Miloševu. Lovište raspolaže strelištem za programe lovnog streljaštva.