Opis terena: Lovište zauzima površinu od 4800 ha, veći deo je ravničarski, a teren izlazi i na reku Dunav u dužini od 8,5 km. Udruženje poseduje deo lovišta koji se nalazi u Koviljskom ritu (Krčedinska ada) oko 400 ha.

Šta loviti: U lovnoj sezoni lovi se zec, fazan, jarebica i divlja patka. U delu rita, u zakonom propisanim terminima, lovi se srna i divlja svinja.

Lovačko društvo: Lovačko društvo "Fazan" iz Beške pruža usluge organizacije lova, vodiča - prevodioca u lovu, po potrebi može da obezbedi lovačke pse, terenska vozila, čamac i usluge smeštaja za lovce.