Adresa: Grgurevci

U centru Grgurevaca nalazi se podzemna građevina sa svodom, pravougaone osnove, orjentacije sever - jug. Objekat je sagrađen od pravilno klesanih tesanika. severni i južni zid imaju po jednu nišu s profilisanim lukom. Ispod vrata s nadvratnikom, na severnom zidu pored niše, pronađen je prag. Pod prostorije uglavnom je očuvan, a sastoji se od naboja preko koga su bile postavljene drvene daske. Na svodu je otvor za ventilaciju. Od pokretnih nalaza, sem keramike koja pripada turskom periodu, pronađene su životinjske kosti i predmeti od gvožđa (klinovi i potkovice). severni i istočni deo građevine nisu ispitani. Narodno predanje vezuje ime mesta za Grgura. Arheološka iskopavanja i preventivna zaštita izvršena su tokom 1978. i 1980. godine.

Tekst preuzet iz knjige "Spomeničko nasleđe Srbije, izdanje 2007."