Datum održavanja: 29.07. - 30.07.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Osnovna škola ''Žarko Zrenjanin'', Gospođinci

Organizator: Društvo za rusinski jezik i književnost Novi Sad, MZ Gospođinci, Osnovna škola ''Žarko Zrenjanin''

Adresa: Vojvode Putnika 2, Novi Sad (Društvo); Kralja Petra I 16, Gospođinci (MZ); Branka Radičevića 56, Gospođinci (Osnovna škola)

Telefon: +381 (0)21 47 54 128 (Društvo); +381 (0)64 44 28 311 (Vladimir Salonski)

Email: papugai@eunet.rs

Web: https://skolagospodjinci.edu.rs/

Likovna kolonija „Susret kod Bodnarova“ čuva sećanje na stvaralaštvo Stevana Bodnarova, istaknutog likovnog umetnika rođenog u Gospođincima. Pored akademskih slikara, na koloniji učestvuju i slikari amateri. Jedan dan u toku trajanja kolonije posvećen je deci. Tada u okviru dečje likovne kolonije učešće uzimaju učenici iz nekoliko škola iz Vojvodine koji slikaju na zadatu temu uz konsultaciju sa likovnim pedagozima i stvaraocima.