Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Novi Banovci

Organizator: ULU „Leonardo“, Novi Banovci

Adresa: Školska 10, Novi Banovci

Telefon: +381 63/315-655

Cilj likovne kolonije je podizanje nivoa likovne kulture, njeno afirmisanje i približavanje najširem sloju stanovništva opštine Stara Pazova, i razmena iskustva sa likovnim umetnicima gostima iz drugih opština. Program je namenjen deci školskog i srednjoškolskog uzrasta, omladini i odraslim umetnicima.

Vreme održavanja manifestacije: krajem avgusta.