Datum održavanja: 03.08.2022.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Đurđevo

Organizator: MZ Đurđevo

Adresa: Kralja Petra 63, Đurđevo

Telefon: +381(0) 64 805 37 04 (Dorokhazi Maja); +381 (0)21 210 23 14 (MZ Đurđevo)