Tip: 0

Adresa: Karađorđeva 42, Šid

Telefon: +381 (0)22 712 527, +381 (0)22 712 835

Email: kocsid@gmail.com

Web: www.kocsid.org.rs

Ustanova za kulturu i obrazovanje u Opštini Šid je do 1990. godine nosila naziv : Narodni univerzitet "Nikola Vlaški". Od te godine ne samo da se promenio naziv ustanove, već je Kulturno-obrazovni centar (KOC) i proširio svoje delatnosti, tako da danas čini jedan mozaik kulturnih zbivanja raznolikih sadržaja, i podržava afirmaciju i edukaciju svih onih koji žele da doprinesu kulturi grada i celoj šidskoj opštini. KOC Šid danas se bavi: umetničkim i književnim stvaralaštvom, scenskom i pozorišnom umetnošću, izdavanjem knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija, izdavanjem časopisa i sličnih periodičnih izdanja, prikazivanjem filmova, obrazovanjem odraslih, trgovinom na malo knjigama, novinama i pisaćeg materijala. KOC Šid u sklopu manifestacija koje organizuje tradicionalno svake godine poziva poznata imena iz kulturne baštine cele Srbije, a i šire, i pruža priliku deci, omladini i svim ljudima da se pokažu, da daju svoj lični pečat i doprinos kulturnom životu. U saradnji sa Zavodom za kulturu Vojvodine, KOC Šid tradicionalno svake godine organizuje sledeće manifestacije: likovna kolonija (na putevima Save Šumanovića), "Jastrebićevi književni susreti", "Višnjićevi dani", "Svetosavska akademija", "Svetonikoljski sabor", 6. decembar (dan oslobođenja šida), opštinske smotre recitatora i dečjeg dramskog stvaralaštva. Sve navedene manifestacije imaju za cilj negovanje dela znamenitih ličnosti iz Šida i okoline, i očuvanje sećanja na značajne datume srpske istorije. Pored toga KOC Šid organizuje i mnogobrojne svečanosti, pesničke večeri, promocije, takmičenja... U sklopu KOC-a postoji i radi književni klub "Filip Višnjić", amatersko pozorište "Branislav Nušić", i recitatorska sekcija. U zgradi KOC-a i u okviru svojih delatnosti, postoji i radi knjižara "Dositej" u kojoj se mogu kupiti i naručiti knjige i izdanja svih izdavačkih kuća u Srbiji. U opštu riznicu kulture Vojvodine i Srbije svaki grad, kako veliki tako i mali, kao što je Šid, ulaže svoj deo. U skladu sa svojim mogućnostima, KOC Šid upravo to i čini. Vrednost i veličina toga doprinosa ne zavise uvek od veličine grada ili naroda, već od kvaliteta onoga što grad ili individue čine da duhovno i materijalno bogatstvo ne izbledi od zaborava.