Datum održavanja: Letnji meseci u toku godine

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Žabalj

Organizator: Turistička organizacija Žabalj

Telefon: +381 (0)21 831 688

Od juna do kraja avgusta u sva tri meseca u opštini Žabalj se održavaju kulturno - umetnički koncerti i predstave koje su besplatne za sve posetioce.