Adresa: Park Ferenca Rajhla 12a, Subotica

Telefon: +381 (0)24 523 566

Email: office@danilokis.rs

Web: www.danilokis.rs

Stovarište, kulturni centar, otvoren je za sve koji žele da učestvuju u bogatom kulturnom i društvenom životu. Kroz svoje programe promoviše vrednosti savremenog, interkulturalnog, postmodernog i urbanog društva kroz razna predavnja, razgovore, projekcije, izložbe, radionice...