U okviru kulturnog centra, radi i amatersko pozorište i folklorna i likovna sekcija.