Adresa: Maksima Gorkog 17, Bački Petrovac

Telefon: +381 (0)21 780 478