Datum održavanja: 18. i 26.11.2023.

Lokacija: Dom kulture Kucura

Organizator: Kulturno-prosvetno društvo DOK

Adresa: Oslobođenja 11, Kucura

Telefon: +381 62 590 341, +381 21 727 590

Email: fejsam@eunet.rs

Internacionalni festival humora i satire Kucurski klip / Kocurska čutka / Kuczorai csutka / Kucura Corncob tradicionalno se održava u seoskom Domu kulture. Učesnicima je ponuđena mogućnost da stvaraju pošalice na zadatu ili slobodnu temu. Pored takmičenja, tokom festivala priređuju se humorističke pozorišne predstave, kao i kukuruzni etno sto.