KUCURSKA ŽETVA – Kucura

Datum održavanja: 12. 7. 2019. – 13. 7. 2019.
Tip: Tradicionalne i seoske svečanosti
Organizator: KUD "Žetva", Kucura
Adresa: Trg Oslobođenja 9, Kucura
Telefon: +381 25 705 222

Kulturna manifestacija na kojoj nastupaju rusinska u ukrainska kulturno-umetnička društva, ali i društva drugih nacionalnih zajedniva sa ciljem očuvanja i negovanja folklornog nasleđa Rusina i drugih naciona-lnih zajednica sa prostora Vojvodine.


Kursna lista