Na početku sadašnje ulice Braće Tan 5-7, sa njene desne strane, idući ka centru, nalazi se kuća Tanovih. U njoj su rođena znamenita braća Karolj i Mor Tan. Vlada Srbije je nedavno proglasila kuću Tanovih spomenikom kulture. 

Tanovi su došli iz unutrašnjosti tadašnje Austrougarske u Bečej 1826. godine. Otac Janoš Tan bio je visoki oficirski beležnik pri distriktu, u čijoj su blizini prvobitno i stanovali, dok je majka Otilija Sečenji Šrot odgajala decu. Ukupno je bilo desetoro dece, od kojih je Mor bio drugo a Karolj peto dete po redu. 

Tan Mor je rođen u Bečeju 1828. godine. Osnovnu školu je završio u Bečeju. Zanimljivo je da se izgled te škole koja se nalazila na mestu sadašnje Robne kuće, može videti na starim razglednicama. Po završetku osnovne škole odlazi u Kaloču, u Mađarskoj, gde sa uspehom završava gimnaziju. Potom ga put vodi u Peštu gde studira u ono vreme popularnu nauku – pravo. Međutim, već tada primećuje kod sebe sklonost prema slikarstvu.

Uporedo sa izučavanjem pravnih nauka, počinje i da slika, a prvi učitelj mu je bio majstor Mikloš Barbaš. Postavši svestan svog slikarskog talenta, odlučuje da ode u Beč u kome se u potpunosti posvećuje slikarstvu. Učitelj u Beču mu je bio čuveni Rajhl Nukpelniesel, pod čijim uticajem i prihvata bečku školu slikarstva i ostaje dosledni akademski slikar do kraja života. Prepoznatljiv je po slikama istorijskih scena, religioznih slika i portreta. Jedno vreme je bio direktor Galerije slika Narodnog muzeja u Pešti. Kao slikar i večiti putnik, često je menjao svoja prebivališta. 

Zbog zdravstvenog stanja, 1897. godine odlazi u Italiju sa ženom Karolinom Paganini i ćerkom Irmom. U Trstu i umire 11. marta 1899. godine u 71. godini života.Neki od njegovih sačuvanih radova koji se nalaze na teritoriji Vojvodine su: glavni oltar u Bečeju – Uspeće Sv. Marije, Sv. Josip sa malim Hristom u naručju, takođe u katoličkoj crkvi u centru. U Gornjogradskoj crkvi su slike: „Sveti Ante sa Hristom“ i „Uspenje Bogorodice“; u kapeli na groblju – „Strašni sud“; glavna oltarska slika u katoličkoj kapeli na groblju – „Sv. Arhanđeo Mihajlo“; u srbobranskoj crkvi – „Sv. Toma i svi sveci“; u Malom Iđošu – „Sv. Josif sa Hristom“; u Subotici, u Gradskom muzeju – portret Marije Terezije; u Muzeju Vojvodine – „Nepoznati mađarski magnat“; u Gradskom muzeju Sombora – „Kraljica Jelisaveta“. Najveći portret u Vojvodini u Galeriji Matice srpske – „Portret Save Tekelije“. U katoličkoj parohiji u Bečeju nalazi se još studija za sliku „Hristos na brdu maslina“, dok se velika slika nalazi u Pešti. Slika iz 1870. godine „Osvajanje domovine“ nestala je u požaru tokom Prvog svetskog rata. Tan Mor je skrenuo pažnju svetske javnosti na sebe na Svetskoj izložbi 1867. godine svojim delom „Fatamorgana“.

Tan Karolj je rođen 1834. godine. Poput starijeg brata i on je završio osnovnu školu u Bečeju, a potom uči za apotekara, dok studije hemije završava u Najdelbergu. Od 1862. godine postaje profesor na fakultetu u Budimpešti. Tih godina se potpuno posvećuje nauci, postaje poznati hemičar svoga doba i dolazi do naučnih otkrića koja su bila ispred tadašnjeg vremena. Jedan hemijski sastav mineralnih voda nosi njegovo ime. Priznat i cenjen u naučnim krugovima, on je bio osnivač i predsednik Mađarske akademije nauka, zatim osnivač i pokretač časopisa „Mađarska hemija“, osnivač prvog Hemijskog instituta na peštanskom univerzitetu. Bio je počasni građanin Bečeja, a i apoteka je jedno vreme nosila njegovo ime. Tokom života za svoje naučne radove iz hemije više puta je nagrađivan. Umro je 1908. godine u Pešti.

Vineo snimak na YouTube-u možete pogledati ovde.

izvor: Turistička organizacija opštine Bečej