Datum održavanja: 10-17.11.2023.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Ruski Krstur, Kula, Kucura, Šid

Organizator: Nacionali savet Rusina

Adresa: Fruškogorska 64, Ruski Krstur

Telefon: +381 25 705 222

Email: rusovit@mts.rs

Kulturna manifestacija „Kosteljnikova jesen“ („Kostelьnikova єšenь“) prvi put je organizovana 1994. god. i posvećena je delu utemeljivača i velikana rusinske pismenosti i književnosti, doktoru filozofije Havrijilu Kosteljniku (Dr Gavriїl Kostelьnik), teologu, književniku, kodifikatoru rusinskog jezika i autoru prve knjige umetničke literature na rusinskom jeziku.