Koš salaš nalazi se 10 km od Ade u selu Sterijino. Promoviše seoski turizam i organizuje jednodnevne izlete sa bogatim sadržajem za školske i predškolske ustanove, kao što je doručak pokraj logorske vatre, razgledanje malog muzeja, bacanje potkovice, skakanje u džaku, vuča kanapa, zatim šetnja do susednog salaša, jahanje i vožnja zapregama i isprobavanje radionice staroga zanata. Pored izleta daje se mogućnost i za organizaciju raznoraznih manifestacija.