Konjički Centar se nalazi u blizini Subotice pored Palića na svega nekih 10 kilometara od mađarske granice na Šupljaku u blizini međunarodno zaštićenog rezervata Ludaškog jezera. Sam Centar se prostire na 2 hektara površine u okviru koga sem štala i objekta za uslugu mogu pronaći i trla, staze za jahanje kao i pašnjaci koji zadovoljavaju potrebe jahača.

U sklopu imanja imamo prostoriju kapaciteta za 50 ljudi koja je leti otvorena a zimi zatvorenog tipa gde organizujemo razne priredbe i poslužujemo tradicionalna pečenja bačke kuhinje pripremljene u furuni koja se nalazi u centralnom delu imanja. Sem konjičkih usluga organizujemo i razne porodične ili priredbe za firme naravno upotpunjene sa opcionalnim konjičkim sadržajem. Jedinstvena ponuda našeg Centra je indoor i outdoor tim-bilding.

Cilj nam je da decu i omladinu okolnjih naselja upoznamo sa konjičkom kulturom i osnovama jahanja, te da cene seoski život, rukotvorine i poljoprivredne običaje. U interesu toga u saradnji sa obližnjim školama organizujemo jedinstvene programe u kojima školarci mogu provesti po jedan dan kod nas i tako upoznati osnove konjičke kulture, prirodne dragocenosti Ludaškog jezera a putem animacija rukotvorinama dobijaju zakusku iz seoskih običaja.