Tip: 0

Za različite skupove, sajmove i seminare u Somboru može poslužiti više lokacija:

HOTEL "INTER NACION"
Adresa: Trg pepublike 1, Sombor
Telefon: +381 (0)25 463 322
recepcija@internacion.rs
Mogućnost organizovanja skupova za maksimalno 250 osoba. Cena po dogovoru.

GRADSKA KUĆA
Adresa: Trg cvetog Trojstva 1, Sombor
Telefon: +381 (0)25 468 176,  +381 (0)25 422 822
Mogućnost organizovanja skupova za maksimalno 180 osoba. Korištenje bez naknade.

GRADSKA HALA "MOSTONGA"
Adresa: Apatinski put 90, Sombor
Telefon: +381 (0)25 412 331, +381 (0)25 421 510
Mogućnost organizovanja skupova i sajmova. Cena po dogovoru.

DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA
Adresa: Staparski put 1a, Sombor
Telefon: +381 (0)25 433 660
so.domucenika@neobee.net
Mogućnost organizovanja skupova.U ponudi su dve sale sa 90 i 50 mesta.