Adresa: Glavni trg 1, Senta

Telefon: +381 (0)24 814 556