Tip: null

Adresa: Đurđevska 6, Golubinci

Telefon: +381 (0)22 381 305

Rimokatolička crkva Svetog Jurja u ulici Đurđevska br. 6 u Golubincima izgrađena je 1884. – 1885. godine, za vreme župnika dr. Jose Pausa a graditelj je bio iz Zemuna Josip Uary. U sačuvanim zapisima navodi se, da se 1885. godine katoličko – hrvatsko stanovništvo dobrovoljno odreklo na nekoliko godina korišćenja svoje zemlje u korist izgradnje svoje crkve, uz sve ostale priloge i pomoć. Unutrašnjost crkve krase: orgulje iz 1885. godine, oltarske i zidne slike iz XIX veka, vitraži iz Budimpešte i Zagreba i oltar Svete Ane iz 1911. godine. Vitraže svetog Antuna i svetog Josipa uradio je zagrebački majstor Pavao Sušilović. Interesantan je podatak da je šezdesetih godina XIX veka u župnom dvoru bila i prava egipatska mumija, nazvana u narodu „Golubinačka mumija“. Mesni župnik Ilija Barić nasledio je mumiju od svog brata, strastvenog kolekcionara koju je poklonio narodnom muzeju u Zagrebu 1862. godine. Stari izvori i narod u selu govore “Sv. Đurđa” po njemu je nazvan Đurđevski šor a i crkveni god (seoska crkvena slava katolika „Đurđeva“), a sadašnji naziv župe i crkve Sv. Jurja je ime koje je isto što i Đurđe.Tako su danas u upotrebi oba imena, Sv. Juraj i Sv. Đurađ. Crkva je evidentirana kao nepokretno kulturno dobro od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.