Adresa: Trg Svete Terezije 1, Subotica

Telefon: +381 (0)24 600 240

Email: zupniured@tippnet.rs

Web: http://www.suboticka-katedrala.info

Građevina kasnog baroka, u narodu poznata kao Velika crkva, posvećena je zaštitnici Subotice, Svetoj Terezi Avilskoj, čiji se lik nalazi i na gradskom grbu. Katedrala je podignuta 1779. godine i od tada je nekoliko puta obnavljana. Godine 1974. Papa je nagradio crkvu naslovom manje bazilike.

Vreme posete: 06:30 do 12:00 i 17:30 do 20:40