Datum održavanja: 01.04.2020.

Lokacija: Sala osnovne škole "23. oktobar", Sremski Karlovci

Organizator: Karate klub "Impuls" i Opština Sremski Karlovci

Adresa: Braće Anđelić 14, Sremski Karlovci (Klub)

Telefon: +381 (0)21 881 357

Email: karateclubimpuls@neobee.net

Web: http://www.karateklubimpuls.com

Održava se  u sali osnovne škole ''23. oktobar''. Predstavlja sportsko takmičenje sa oko 400 učesnika.