Adresa: Odžaci

Nalazi se na katoličkom groblju. Prvobitna kapela je na ovom mestu podignuta 1776. godine, a sadašnja je sagrađena 1893. Ova svetinja je svedočanstvo prisustva nemačkog naroda i kulture na prostorima Vojvodine. Detaljno je renovirana 2004. godine. Od 1970. godine kapela je pod zaštitom kao spomenik kulture.

Potrebno je najaviti se nekoliko dana pre posete verskom objektu.