Adresa: Trg Cara Lazara 3, Sombor

Kapela je izgrađena 1751. godine. To je mala građevina sa dominantnim uticajem rokokoa. U oltarskoj niši, na uzdignutom podu, nalazi se kovčeg Svetog Ivana Nepomuka. Pretpostavlja se da je nastala na osnovu nekadašnje turske bogomolje koja je postojala pored Pašine kule.