Datum održavanja: 14.05.2022.

Lokacija: Osnovna škola „1.oktobar“ - Bašaid

Organizator: Kulturno-umetničko društvo Bašaid

Adresa: Vojvođanska bb, Bašaid

Telefon: +381 (0)69 190 89 85

Ove godine se održava Jubilarni koncert povodom osnivanja i kontinuiranog rada.

Konecrt je planiran da se održi na otvorenom, u dvorištu osnovne škole „1.oktobar“.