U Južnom Banatu, na levoj obali Dunava, nalazi se jezero Provalija, oko 15 kilometara jugozapadno od Kovina. Jezero je smešteno između nasipa i Dunava, sa kojim je povezano. Dozvoljen je i ribolov i kupanje.