Datum održavanja: 23.10.2019.

Tip: Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Organizator: Jevrejska opština Subotica

Telefon: +381 (0)24 670 970

Email: info@josu.rs

Web: http://www.josu.rs

Koncerti, izložbe, predavanja.