Adresa: Braće Vidaković 83, Pećinci

Telefon: +381 (0)22 24 36 141

Email: info@muzejhleba.rs

Web: https://www.muzejhleba.rs

Jeremija - Srpski muzej hleba osnovan je 1995. godine. Ovaj projekat nastao je kao rezultat istraživačkog rada slikara Jeremije koji se više decenija bavi obrednim hlebom. Muzej hleba nalazi se u selu Pećinci, u Sremu.

Na prostoru od oko hiljadu dvesta kvadratnih metara nalazi se niz sukcesivno podignutih objekata u koje su smeštene zbirke. Osnovna koncepcija postavke pokazuje put zrna pšenice od „zemlje, preko hleba do neba“, korespondirajući sa ciklusima Jeremijinih slika – „ciklus zemlja, hleb“ i nebo“. Zbog snažnog uticaja ličnosti umetnika na postavku kroz celokupan kompleks provlači se ideja o muzeju kao o Jeremijinom umetničkom delu.
Ukupan muzejski fond formira dve hiljade predmeta razvrstanih u tri tematske zbirke: etnološku, arheološku i likovnu.

Etnografsku zbirku čine: zbirka oruđa za obradu zemlje, zbirka transportnih i prevoznih sredstava, zbirka predmeta za preradu pšenice i kukuruza, zbirka predmeta za mešenje i pečenje hleba, zbirka predmeta koji su se koristili u domaćinstvu i zbirka obrednih hlebova. Arheološku zbirku čine: praistorijska i antička zbirka. U likovnoj zbirci nalaze se slike i crteži Jeremije.

U okviru muzejskog kompleksa nalazi se furuna za pečenje hleba i ognjište, te suvenirnica. Posebnu zanimljivost predstavlja crkva posvećena srpskoj Slavi i hlebu, koju je u potpunosti sagradio i oslikao Jeremija.

Pomoću izloženih predmeta, dokumenata, slika, ispričana je priča o hlebu i načinu na koji se on dobijao u Srbiji nekada, o njegovom značaju i simbolici, ali i o ljudima, običajima, načinu života. Specifičnost postavke je i sam način prezentacije predmeta, koje je moguće direktno dodirnuti, a određen broj predmeta moguće je i pokrenuti. Kroz demonstracije predmetima se bar na trenutak vraća njihova nekadašnja funkcija a posetiocima nudi autentičan doživljaj.

U okviru muzejskog kompleksa nalazi se i prostor za odmor, suvenirnica kao i veliki parking.

Radno vreme: subotom i nedeljom 10 – 17 časova

Grupne posete moguće je organizovati i van radnog vremena uz prethodnu najavu.

Instagram stranica muzeja: https://www.instagram.com/muzejhleba/