Adresa: Stari Slankamen

Izvor slane vode u Starom Slankamenu datira još iz Rimskog doba, a koristili su ga Huni, Avari, Kelti i Turci. U rimsko vreme se zvao Acumincum, što u prevodu znači „mesto na brdu“. U tursko doba od izvorišta slane vode na 50 metara Turci su podigli amam - slano kupatilo, koje je i sada vidljivo u kući pokojnog Ðorđa Mrkšića. Slana voda je vekovima isticala u reku Dunav, a od 1834. godine Austro-ugarska vlast ograđuje izvorište i sabira ga u jedan kaptažiran koji i danas snabdeva specijalnu bolnicu "Dr Borivoje Gnjatić" sa slanom vodom i napaja bazen koji se nalazi u okviru same banje. Veleposednik iz Stare Pazove, koji je imao svoj hotel, banku i trgovinu u Staroj Pazovi napravio je i hotel Izvorište u S.Slankamenu 1908. godine, obnovio izvor, podigao kulu za snabdevanje banje i postavio cevi u dužini od 700m. Slana voda je lekovitog svojstva i leći više vrsta bolesti kao što su reuma, išijas, kostobolja i druge.


Sadašnji izvor delom snabdeva vodom banju Slankamen, a ostatak odlazi u Dunav. U toku II svetskog rata slana voda sa izvorišta se koristila u nedostatku soli za ljudsku ishranu.


Izvorište je obnovljeno 2007. godine. Pored mogućnosti korišćenja vode, izvorište je dobilo i na svojoj turističkoj atrakciji kao još jedan od spomenika Starog Slankamena koje govori o istorijskog prošlosti i važnosti ovog mesta.