Datum održavanja: 09.11.2019.

Tip:/ Kulturna dešavanja (Teatar, Književnost, Festivali, Film, Folklor, Umetničke kolonije)

Lokacija: Stvaralačka kuća Tajhaz

Organizator: Udruženje „TAKT“

Telefon: +381 (0) 62 802 41 97 (Adam Ištvan)