Adresa: Vuka Karadžića 4, Sremska Mitrovica

Telefon: +381 (0)22 621 861, +381 (0)22 613 592

Email: arhivsrem@open.telekom.rs

Web: https://www.arhivsrem.org.rs

Istorijski arhiv "Srem" je osnovan 1946. godine sa sedištem u Sremskoj Mitrovici. Regionalna je ustanova koja pokriva sedam opština Srema: Staru Pazovu, Inđiju, Irig, Šid, Rumu, Pećince i Sremsku Mitrovicu.

Delatnost Arhiva je: nadzor nad registraturama, prikupljanje, čuvanje i obrada arhivske građe i korišćenje iste u javno-pravne, privatno-pravne i naučne svrhe.

U arhiv je smešteno oko 1300 raznih fondova iz života ovog kraja (privrede, sudstva, školstva, uprave, društveno-političkih i verskih organizacija i sl.).

Najvažnija arhivska građa su Crkvene matične knjige od 1732-1900. godine (rimokatoličke, pravoslavne, grkokatoličke i jevrejske).Arhiv je dobijao zahteve za korišćenje ove građe od Nemačke, Italije, Austrije, Francuske, Rusije pa čak i od SAD, Kanade i Brazila.

Zatim, dolaze fondovi uprave od druge polovine XVIII veka pa do 1900. godine, kao što su magistrati, trgovišta, vlastelinstva, okruzi, srezovi, opštine i sl. Ovi fondovi nisu do kraja istraženi.

Stariji fondovi se koriste za istraživanje migracija stanovništva iz Severne i Istočne Evrope u ove krajeve, a iz ovih u Zapadnu Evropu i SAD.

Ovi krajevi su neka vrsta mosta između Zapadne Evrope, Istočne Evrope i Azije. Od XV od XIX veka ova teritorija se nalazila u okviru Vojne granice između Habsburške Imperije i Turske. Arhiv je smešten u zgradu koja je građena oko 1700. godine, gde se krajem XVIII veka nalazilo sedište IX graničarskog puka Petrovaradinske Regimente.

Tokom I i II svetskog rata preko teritorije Srema su prolazile savezničke i neprijateljske vojske, pa postoji građa u Arhivu koja je od velikog značaja za izučavanje evropske istorije.