Adresa: Trg Cara Lazara 5, Sombor

Telefon: +381 (0)25 412 287

Email: info@arhivsombor.org.rs

Pašina kula je najstarije sačuvano gradsko zdanje koje potiče s kraja 16. ili s početka 17. veka. Pretpostavlja se da su Turci nekadašnju coborsenmihaljsku tvrđavu nakon osvajanja Sombora 1541. prepravili i dogradili. Kula je sačuvala svoj nekadašnji izgled i sa Krušperovom kućom predstavlja jedinstvenu celinu. Paul Krušper de Verbo, je 1771. godine izgradio jednospratnu pravougaonu palatu u kasnobaroknom stilu. Danas, zgrada je sedište Istorijskog arhiva Sombora u kojo se čuva arhivska građa star više od tri veka.

Istorijski arhiv "Sombor" osnovan je 1948. godine. Teritorijalno je nadležan za grad Sombor i opštine: Kula, Apatin, Odžaci i Bač. Arhiv poseduje 558 fondova i zbirki koji pokrivaju vremenski period od 1612. godine. Arhiv poseduje 29 fondova i zbirki kategorisanih kao kulturno dobro od izuzetnog značaja kao i 74 fonda i zbirke kategorisanih kao kulturno dobro od velikog značaja. Najvredniji dokument koji se čuva u Arhivu je originalna Povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora iz 1749. godine, sa potpisom i pečatom carice Marije Terezije.