Datum održavanja: 19.04.2016.

Tip:/ Fairs and exhibitions

Lokacija: 25.04.2016

Organizator: Novosadski sajam

Adresa: Hajduk Veljkova 11, Novi Sad

Telefon: +381 21 483 00 00

Email: info@sajam.net

Web: http://www.knjige.sajam.net