Specijalizovani objekat za lovni turizam sa svim pratećim sadržajima. Smeštajni kapacitet je 20 ležaja. U sklopu objekta nalazi se restoran kapaciteta 40 mesta, lovačka prodavnica, dve streljane (zatvoreno strelište sa 6 streljačkih mesta za pištolj do 25m i zatvoreno strelište za upucavanje lovačkih karabina). Organizujemo lov na krupnu i sitnu divljač unutar i van naših granica. Ada i okolina su idealno mesto za lov kako krupne divljači (najčešće se lovi srndać), tako i sitne (prepelice, grlice, zec, fazan...) Unutar objekta se nalazi sedište streljačkog kluba Hubertus - Ada i svetski poznate organizacije Safari kluba.