Tip: null

Adresa: Školska bb, Novi Banovci

Telefon: +381 (0)22 342 960

Hram je podignut 2006. godine prema nacrtima arhitekte Mileta Zeca i građevinskog inženjera Marka Babića u vizantijskom stilu. Iz manastira Ostrog koji se nalazi u Crnoj Gori donet je kamen koji je obrađen i uzidan iznad ulaznih vrata na zapadnoj strani hrama. Projekat ikonostasa zajedno sa pevnicama izradio je mašinski inženjer Milovan Bulatović 2005. godine, a izradio je stolar Vasa Grajić iz Novih Banovaca. Ikonostas je oslikao Rade Sarić iz Beograda 2006. godine. U hramu se nalaze pevnice koje su oslikane i kao takve prava su retkost. Živopis izvodi Mihajlo Đember iz Novog Sada.