Adresa: Glavna 45, Čortanovci

Telefon: +381 (0)22 580 140; +381 (0)64 224 18 61

Crkva Svetog Nikole podignuta je u prvoj polovini 19. veka, o čemu svedoči ugovor sklopljen 1827. između opštine i Karla Haskija, zidarskog majstora iz Mitrovice. To je jednobrodna građevina sa polukružnom oltarskom apsidom i zvonikom. Zvonik u prizemnom delu rešen je kao otvoreno predvorje. Rezbarija oltarske pregrade sa preovlađujućim baroknim biljnim motivima kombinovanim sa vijugavim formama, delo je nepoznatog majstora iz druge polovine 18. veka.

Ikone se pripisuju Grigoriju Jezdimiroviću, sledbeniku stila Teodora Kračuna, sa kojim je sarađivao na slikanju glavnog ikonostasa Saborne crkve u Sremskim Karlovcima. Ikonostas je prvobitno bio namenjen crkvi u Ledincima, a u većoj, čortanovačkoj crkvi, dodati su pojedini delovi radi popunjavanja prostora i učvršćenja rezbarija.

Prvobitna čortanovačka crkva je sazidana u vizantijskom stilu i podignuta 1728. godine. Nova crkva je podignuta 1827. godine, a završena 1829. godine. Crkva je spomenik kulture velikog značaja.